Informace o projektu Darujte úsměv

Společnost KPMG Česká republika se letos rozhodla, že nebude svým klientům posílat běžné vánoční dárky, ale místo toho daruje významnou částku na pomoc znevýhodněným dětem. V rámci projektu odborné pomoci ROK společně – KROK dopředu, jehož cílem je zefektivnit práci neziskových organizací prostřednictvím našich odborných znalostí a dovedností, celoročně spolupracujeme s Centrem pro dětský sluch Tamtam.

Tamtam pomáhá dětem se sluchovým postižením, které pro svůj vývoj a komunikaci s okolním světem potřebují nová sluchadla či jiné kompenzační pomůcky pro rozvoj sluchového vnímání.

Celá vánoční kampaň je postavena na zapojení našich klientů do zdobení virtuálních perníčků, kdy za každý perníček s osobním vzkazem daruje KPMG část potřebné sumy k pořízení dané pomůcky.

Celkově tak v závislosti na množství vytvořených přání obdrží 21 dětí s vadou sluchu až půl milionu korun.

O Vánocích si pak děti pod stromečkem rozbalí nová sluchadla či jiné pomůcky, které jim umožní lépe slyšet. Všechny přístroje zakoupí po konzultaci s lékaři Centrum Tamtam. Zároveň jim budou předány osobní vzkazy od našich klientů. Společně tak darujeme těmto dětem ten nejhezčí dárek – úsměv na jejich tváři. Věříme, že některé z našich klientů navíc inspirujeme k tomu, aby sami přispěli vlastní částkou.

Informace o Centru pro dětský sluch Tamtam

Centrum pro dětský sluch Tamtam se už dlouhá léta snaží rozvíjet péči o sluchově postižené děti a pomáhat jim a jejich rodičům překonávat následky postižení. Usiluje o vytváření předpokladů pro co nejdokonalejší integraci sluchově postižených dětí do společnosti. Pomáhá při navazování kontaktů a výměně zkušeností mezi rodiči těchto dětí a také jejich spolupráci s profesionály, kteří o děti pečují.

Tamtam se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. Služeb Střediska rané péče, Informačního centra o hluchotě či sociální a psychologické poradny využívají lidé z celé republiky.

Více o činnosti centra Podpořte Centrum Tamtam

Děti, kterým pomáháme

Emička

Emička2 roky

Dvouletá Emička je moc šikovná, bohužel se potýká s velmi špatným sluchem. Zatím jí levnější sluchadla umožňují rozumět téměř všemu, velmi brzy však bude potřebovat kvalitnější. Pokud se na ně podaří sehnat peníze, bude si moci hrát s ostatními dětmi, jako kdyby žádné problémy se sluchem neměla.
Angelínka

Angelínka3 roky

Angelínka je tříletá holčička. Své středně těžké vadě sluchu a dalším potížím čelí se staršími půjčenými sluchadly. Původní rodiče koupili z druhé ruky, jedno se však ztratilo a stejně nebyly zcela vyhovující. Pokud pod stomečkem najde nový přístroj, bude lépe rozumět řeči ostatních a prožije mnohem hezčí dětství.
Markétka

Markétka3 roky

Tříletá Markétka téměř nevidí ani neslyší. S jejím postižením zápasí nejen ona, ale i celá pětičlenná rodina. Tatínek sice pracuje, peněz však mají velmi málo. Rodiče by potřebovali koupit auto, aby mohli dojíždět za specialisty. Hodně by pomohl také osobní asistent, protože péče o Markétku je velmi náročná.
Zuzanka

Zuzanka5 let

Když foniatr u Zuzanky zjistili těžkou vadu sluchu, dostala jedny z nejlevnějších sluchadel, navíc špatně nastavené. Nyní by pětiletá holčička potřebovala lepší, jenže nárok na ně bude mít až za tři roky. Oba rodiče mají vážné zdravotní potíže a málo peněz. Všichni doufají, že Ježíšek Zuzance přinese lepší sluch.
Matyáš

Matyáš6 let

Matyáš na svět příliš spěchal, a tak se bohužel narodil s vážným postižením sluchu. Teď je mu už šest let a je moc šikovný. Táta je na Matyáše a jeho bratra sám, maminka jim nedávno zemřela. Pokud by táta dostal příspěvek na nová sluchadla, vzal by kluky poprvé k moři.
Natálka

Natálka6 let

Natálka je krásná šestiletá holčička s oboustrannou hluchotou, slyšet ji pomáhá kochleární implantát. Maminka je ale sama a navíc nezaměstnaná, a tak těžce shání peníze na drahé opravy implantátu. Doufá, že najde pomoc a Natálka bude mít Vánoce o něco veselejší.
Kilián

Kilián4 roky

Kiliánův příchod na svět byl mimořádně těžký, je to ale velký bojovník. Dnes jsou mu čtyři roky, má rád vyprávění, knížky a umí se krásně smát. Bohužel trpí středně těžkou nedoslýchavostí, a tak by potřeboval nová sluchadla, aby se mohl zapojit do dění kolem sebe.
Filip

Filip4 roky a 3 měsíce

Že Filip špatně slyší, zjistila jeho maminka, až když mu bylo patnáct měsíců. Byl klidné miminko a reagoval na okolní dění. Jak se ale ukázalo, vnímal jen zrakové podněty. Nyní má kochleární implantát a brzy by se mohl naučit první slovíčka. Moc by mu pomohly doplňky k implantátu, které jsou ale velmi drahé.
Péťa

Péťa4 roky a 5 měsíců

Petříkův životní start nebyl jednoduchý. Chlapeček předčasně narozený měl po porodu mnoho zdravotních komplikací a jeho maminka jej odložila. Petřík se dostal do pěstounské péče, kde našel svůj domov, a kde mu nová rodina pořídila sluchadla, která nutně potřeboval. Nyní jsou chlapci 4 roky. I když je moc šikovný, jeho řeč se nerozvíjí. Kvalitní sluchadla by pro něj byla velkou pomocí.
Edík

Edík2 roky a 4 měsíce

Eda má dva a půl roku. Spolu s bráškou se na svět dostal velmi brzy císařským řezem. Komplikovaný zdravotní stav a boj o život Eda vyhrál. Chlapec má těžkou vadu sluchu a v současné době pouze základní typ sluchadel. Rodiče doufají, že se jim podaří pořídit kvalitnější sluchadla, které nutně potřebuje, aby se mohl učit mluvit.
Matýsek

Matýsek2 roky a 6 měsíců

Matěj tři měsíce po narození bojoval v nemocnici o život. Nejdůležitější zápas vyhrál, téměř ale neslyší. Teď už má dva roky a je z něj přátelský a zvídavý kluk. Maminka s tatínkem by mu rádi dopřáli lepší naslouchadla, aby mohl dobře slyšet a rozumět světu kolem sebe.
Vendulka

Vendulka3 roky a 3 měsíce

Tříletá Vendulka špatně vidí i slyší, má potíže i s chůzí. Díky naslouchadlům se ale dokáže s rodiči domluvit. Příští rok půjde Vendulka poprvé do školky. Náročné prostředí v hluku školky její přístroj nedokáže odfiltrovat. Bude potřebovat kvalitnější sluchadla. Rodiče i Vendulka budou moc vděční, pokud se na něj podaří sehnat peníze.
Verunka

Verunka5 let a 2 měsíce

Verunka má pět let a miluje vodu. Protože od narození neslyší, podstoupila voperování kochleárního implantátu. Má za sebou velký kus cesty a všechna úskalí zatím zvládá na jedničku. Neuvěřitelný a šťastný zážitek pro ni byl, když si mohla na implantát vyzkoušet voděodolný obal. Takže dárek pod stromeček má už dávno vybraný.
Eliška

Eliška3 roky a 10 měsíců

Třetí rok života byl pro Elišku zlomový. Dostala kochleární implantát a poznala svět zvuků. Maminka s tatínkem a tety ve školce ji teď učí mluvit a znakovat. Protože je šikovná a snaživá, rychle se učí. Dálkový ovladač k implantátu by jí vše ještě mnohem víc usnadnil.
Dorotka

Dorotka3 roky a 10 měsíců

Čtyřletá Dorotka je veselé a živé děvčátko. Ráda maluje a modeluje z plastelíny. Celý svůj krátký život se bohužel potýká s hluchotou. Sluchadla jí nepomáhala, lékaři jí proto voperovali kochleární implantát. Doplňky k němu jsou však tak drahé, že jí je může přinést jen Ježíšek.
Martínek

Martínek2 roky a 7 měsíců

Martínek má dva roky, je to bystrý, šikovný kluk. Natolik, že u něj maminka s tatínkem zjistili hluchotu až v roce a půl. Sluchadla nepomohla, díky kochleárnímu implantátu ale chlapeček dělá velké pokroky. K Vánocům si k němu přeje dálkový ovladač, který by mu i rodičům velmi usnadnil život.
Vojtíšek

Vojtíšek11 měsíců

Vojta má sotva jeden rok, jeho rodiče už ale znají smutnou zprávu. Je prakticky hluchý. Teď čeká na voperování kochleárního implantátu. Mamince a tatínkovi by moc pomohlo získat dálkové ovládání, které místo malého Vojtíška nahlásí, jestli přístroj funguje správně.
Honzík

Honzík4 roky a 6 měsíců

První slovo, které se čtyřletý Honzík naučil, bylo "sám". Do světa samoty ho odsoudila hluchota, díky kochleárnímu implantátu se ale rychle učí mluvit. Dohnal v řadě věcí své vrstevníky a chodí do běžné školky. Rodičům i jemu by život velmi zjednodušilo dálkové ovládání k přístroji.
Petřík

Petřík3 roky a 6 měsíců

Tříletý Petřík klamal své okolí celých sedmnáct měsíců od narození. Naučil se totiž kvůli hluchotě dokonale odezírat. Teď už má rok kochleární implantát a chodí do školky pro neslyšící děti. Rodiče by byli moc rádi, kdyby se podařilo sehnat peníze na dálkové ovládání k implantátu.
Adámek

Adámek3 roky a 5 měsíců

Adámek má tři roky. Trvalo rok, než se potvrdilo podezření, že od narození neslyší. Od letoška má kochleární implantát a věci se mění k lepšímu. Celá rodina se těší, až Adámek začne mluvit. Moc by ocenili, kdyby sehnali peníze, aby k implantátu mohli chlapečkovi pořídit potřebné doplňky.
Eliška

Eliška3 roky a 6 měsíců

Tříletá Eliška je aktivní holčička. Má ráda malování, stavebnice a plavání. Jenže právě v bazénu má největší problémy se svojí sluchovou vadou, kvůli které má voperovaný kochleární implantát. Musí si ho vždy sundat a pak nic neslyší. Proto si moc přeje vodotěsný obal.